Văn hóa xếp hàng - 1985

18/05/2022

 

Xem quyển sách năm 1985 thấy chúng ta cũng đã quan tâm đến văn hóa xếp hàng. Năm nay - 2022, tại ngã tư hay quầy thanh toán siêu thị hay một cửa nào đó ... ai nhanh hơn được 1 người khác là tự thấy rằng tầm mình hơn họ rồi ...