books chỉ áp dụng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, chúng tôi chưa áp dụng hình thức thanh toán trực tuyến.

1. Thanh toán bằng tiền mặt: Bạn đọc thanh toán trực tiếp số tiền trên hóa đơn kèm theo kiện hàng cho nhân viên giao hàng.

2. Thanh toán bằng chuyển khoản: Bạn đọc chuyển khoản tổng số tiền đơn hàng được thông báo trên website https://doaithon.com khi chọn mua đến tài khoản sau:

- Số tài khoản : 1903 5021 785 015

- Ngân hàng Techcombank Nguyễn Cơ Thạch

- Chủ tài khoản: BUI TRUNG THE

 

Trân trọng cảm ơn bạn đọc!