Dùng củ Riềng, củ Gừng chữa bệnh

02/11/2021

Nay bước vài mét đã đến hiệu thuốc tây, vài ngàn là có liều dùng. Những món thuốc xay xay giã giã xem ra đến lúc thất truyền rồi.

Từ khóa: củ Riềng, củ Gừng