Bộ Tổng tham mưu Xô Viết trong chiến tranh (1985-bộ 2 tập)

Tình trạng: Còn trong kho
300,000đ

Sách xưa cũ Bộ Tổng tham mưu Xô Viết trong chiến tranh - bộ 2 tập.

NXB Tiến Bộ, Matxcova 1985. In tại Liên Xô. Giấy phủ dầu chống ẩm - in màu.

 

 

1 sản phẩm có sẵn

Bộ Tổng tham mưu Xô Viết trong chiến tranh

Bộ Tổng tham mưu Xô Viết trong chiến tranh 2

Bộ Tổng tham mưu Xô Viết trong chiến tranh 3

Bộ Tổng tham mưu Xô Viết trong chiến tranh 4

Bộ Tổng tham mưu Xô Viết trong chiến tranh 5

Bộ Tổng tham mưu Xô Viết trong chiến tranh 6

Bộ Tổng tham mưu Xô Viết trong chiến tranh 7

Bộ Tổng tham mưu Xô Viết trong chiến tranh 8

Bộ Tổng tham mưu Xô Viết trong chiến tranh 9