Lời phán quyết về Việt Nam (1985)

Tình trạng: Còn trong kho
120,000đ

Sách xưa cũ Lời phán quyết về Việt Nam 

Tác giả Giô - dép A.Am-Tơ

... Một thời gian chúng ta chưa phổ cập ngoại ngữ nên phiên âm tên nước ngoài ra âm tiếng Việt, nghe cũng ngộ ..

Trận cờ năm 1975 không chỉ có 2 đấu thủ là miền Bắc và Nam, nó là ma trận của nhiều phía và nhiều thế lực khác nữa. Tháng 8 năm 1939, Liên Xô ký hiệp ước với Đức (Adolf Hitler). Nếu không có hiệp ước này, chiến tranh TG II đã không nổ ra ...

 

1 sản phẩm có sẵn

Lời phán quyết về Việt Nam 1

Lời phán quyết về Việt Nam 2

Lời phán quyết về Việt Nam 3

Lời phán quyết về Việt Nam 4

Lời phán quyết về Việt Nam 5

Lời phán quyết về Việt Nam 6

Lời phán quyết về Việt Nam 7

Lời phán quyết về Việt Nam 8

Lời phán quyết về Việt Nam 9