Tìm hiệu Thiên tài Quân sự của Nguyễn Huệ (1971)

Tình trạng: Còn trong kho
170,000đ

Sách xưa cũ Tìm hiệu Thiên tài Quân sự của Nguyễn Huệ, sách lịch sử của sử gia Nguyễn Lương Bích,

Sách 1971.

Thần tướng trên đời - Bách chiến bách thắng - đánh nam dẹp bắc - đập tan 29 vạn quân Thanh - lưu danh sử sách.

 

1 sản phẩm có sẵn

Tìm hiệu Thiên tài Quân sự của Nguyễn Huệ, 1

Tìm hiệu Thiên tài Quân sự của Nguyễn Huệ, 2

Tìm hiệu Thiên tài Quân sự của Nguyễn Huệ, 3

Tìm hiệu Thiên tài Quân sự của Nguyễn Huệ, 4

Tìm hiệu Thiên tài Quân sự của Nguyễn Huệ, 5

Tìm hiệu Thiên tài Quân sự của Nguyễn Huệ, 6

Tìm hiệu Thiên tài Quân sự của Nguyễn Huệ, 7

Tìm hiệu Thiên tài Quân sự của Nguyễn Huệ, 8