Truyện Kiều - bản 1972

Tình trạng: Còn trong kho
170,000đ

Sách xưa Truyện Kiều - bản 1972

Hà Huy Giáp giới thiệu

Nguyễn Thạch Giang khảo đính và chú thích

Sách in giấy dầu chống ẩm

... Vậy là bác này năm nay đã tròn 50 tuổi, ở quê em là bắt đầu khăn gõ ra đình rồi ... 

... để có dc quyển nguyên zin bìa ngoài là rất khó. Mỗi quyển này, em pha trà ngồi tỉ mẩn chỉnh trang lại cho tinh tươm ...

 

1 sản phẩm có sẵn

Truyện Kiều, Hà Huy Giáp, Nguyễn Thạch Giang 1

Truyện Kiều, Hà Huy Giáp, Nguyễn Thạch Giang 3

Truyện Kiều, Hà Huy Giáp, Nguyễn Thạch Giang 4

Truyện Kiều, Hà Huy Giáp, Nguyễn Thạch Giang 5

Truyện Kiều, Hà Huy Giáp, Nguyễn Thạch Giang 6

Truyện Kiều, Hà Huy Giáp, Nguyễn Thạch Giang 7

Truyện Kiều, Hà Huy Giáp, Nguyễn Thạch Giang 8

Truyện Kiều, Hà Huy Giáp, Nguyễn Thạch Giang 9