Cuộc chiến đấu thầm lặng của tôi (1987)

Tình trạng: Còn trong kho
100,000đ

Sách xưa cũ Cuộc chiến đấu thầm lặng của tôi

Hồi ký của cán bộ tình báo Liên Xô

NXB CAND 1987

 

1 sản phẩm có sẵn

Cuộc chiến đấu thầm lặng của tôi, tình báo Liên Xô 1

Cuộc chiến đấu thầm lặng của tôi, tình báo Liên Xô 2

Cuộc chiến đấu thầm lặng của tôi, tình báo Liên Xô 3

Cuộc chiến đấu thầm lặng của tôi, tình báo Liên Xô 4