Trại giam Phú Quốc

Tình trạng: Còn trong kho
70,000đ

Sách cũ còn đẹp nguyên

Trại giam tù binh Phú Quốc

Những trang sử đẫm máu 1967-1973

 

1 sản phẩm có sẵn

Trại giam Phú Quốc 1

Trại giam Phú Quốc 2

Trại giam Phú Quốc 3

Trại giam Phú Quốc 4

Trại giam Phú Quốc 5

Trại giam Phú Quốc 6

Trại giam Phú Quốc 7