Đất vỡ hoang (1985)

Tình trạng: Còn trong kho
150,000đ

Sách xưa cũ Đất vỡ hoang - Bộ 2 tập.

Bìa cứng bọc vải - In tại Liên Xô - NXB Cầu Vồng 1985

Tác phẩm kinh điển về CNXH.

 

2 sản phẩm có sẵn

Đất vỡ hoang - Bộ 2 tập

Đất vỡ hoang - Bộ 2 tập 2

Đất vỡ hoang - 3

Đất vỡ hoang - 4

Đất vỡ hoang - 6

Đất vỡ hoang - 7