Vùng tự do Thanh-Nghệ-Tĩnh trong kháng chiến chống Pháp 1946-1954

Tình trạng: Còn trong kho
100,000đ

Sách cũ Vùng tự do Thanh-Nghệ-Tĩnh trong kháng chiến chống Pháp 1946-1954.

Tác giả Ngô Đăng Trị, NXB Chính trị Quốc Gia 2001

 

1 sản phẩm có sẵn

Vùng tự do Thanh-Nghệ-Tĩnh trong kháng chiến chống Pháp 1946-1954 1

Vùng tự do Thanh-Nghệ-Tĩnh trong kháng chiến chống Pháp 1946-1954 2

Vùng tự do Thanh-Nghệ-Tĩnh trong kháng chiến chống Pháp 1946-1954 3

Vùng tự do Thanh-Nghệ-Tĩnh trong kháng chiến chống Pháp 1946-1954 4

Vùng tự do Thanh-Nghệ-Tĩnh trong kháng chiến chống Pháp 1946-1954 5

Vùng tự do Thanh-Nghệ-Tĩnh trong kháng chiến chống Pháp 1946-1954 6