Trui rèn trong lửa đỏ (1983)

Tình trạng: Còn trong kho
100,000đ

Sách xưa cũ Trui rèn trong lửa đỏ

Thành Đoàn TNCS HCM 1983

... tập ký sự truyền thống thành đoàn, in xong năm 74 mà nhiều năm sau mới phát hành ...

 

1 sản phẩm có sẵn

Trui rèn trong lửa đỏ 1

Trui rèn trong lửa đỏ 2

Trui rèn trong lửa đỏ 3

Trui rèn trong lửa đỏ 4

Trui rèn trong lửa đỏ 5

Trui rèn trong lửa đỏ 6