Quản lý XHCN một cách khoa học (1978)

Tình trạng: Còn trong kho
100,000đ

Sách xưa cũ Quản lý Xã hội xã hội chủ nghĩa một cách khoa học

Viện Thông tin Khoa học Xã hội

Hà Nội 1978

 

1 sản phẩm có sẵn

Quản lý Xã hội xã hội chủ nghĩa một cách khoa học 1

Quản lý Xã hội xã hội chủ nghĩa một cách khoa học 2

Quản lý Xã hội xã hội chủ nghĩa một cách khoa học 3

Quản lý Xã hội xã hội chủ nghĩa một cách khoa học 4

Quản lý Xã hội xã hội chủ nghĩa một cách khoa học 5

Quản lý Xã hội xã hội chủ nghĩa một cách khoa học 6