Ngọn cờ giải phóng (1976)

Tình trạng: Còn trong kho
100,000đ

Sách xưa cũ Ngọn cờ giải phóng

Rút những bài đã đăng trong báo "Cờ giải phóng" và Tạp chí "Cộng sản" xuất bản hồi bí mật. Nội dung là những bài nhận định, phân tích hình hình và những sự kiện trong và ngoài nc trước cách mạng T8

Tựa của Trần Huy Liệu

NXB Sự thật 1976

 

1 sản phẩm có sẵn

Ngọn cờ giải phóng, Trần Huy Liệu 1

Ngọn cờ giải phóng, Trần Huy Liệu 2

Ngọn cờ giải phóng, Trần Huy Liệu 3

Ngọn cờ giải phóng, Trần Huy Liệu 4

Ngọn cờ giải phóng, Trần Huy Liệu 5

Ngọn cờ giải phóng, Trần Huy Liệu 6

Ngọn cờ giải phóng, Trần Huy Liệu 7