Mặt trận Đông Bắc Sài Gòn

Tình trạng: Còn trong kho
100,000đ

Sách cũ in năm 1978, Mặt trận đông bắc Sài Gòn, ký sự của Nam Hà.

Cuộc chiến nào cũng tang thương, miền nam trước kia cũng có nhiều tướng giỏi và vì thế trước 30.4.1975, những cuộc đối đầu không hề đơn giản như ta đọc vài trang sách.

1 sản phẩm có sẵn

Mặt trận đông bắc Sài Gòn 1

Mặt trận đông bắc Sài Gòn 2

Mặt trận đông bắc Sài Gòn 3

Mặt trận đông bắc Sài Gòn 4

Mặt trận đông bắc Sài Gòn 5