Lịch sử công binh Việt Nam 1945-1975

Tình trạng: Còn trong kho
100,000đ

Sách cũ Lịch sử công binh Việt Nam 1945-1975.

NXB QĐND 1991. Sách đẹp nguyên và có nhiều bản đồ màu.

1 sản phẩm có sẵn

'Lịch sử công binh Việt Nam 1945-1975 1

Lịch sử công binh Việt Nam 1945-1975 2

Lịch sử công binh Việt Nam 1945-1975 3

Lịch sử công binh Việt Nam 1945-1975 33

Lịch sử công binh Việt Nam 1945-1975 4

Lịch sử công binh Việt Nam 1945-1975 5

Lịch sử công binh Việt Nam 1945-1975 6

Lịch sử công binh Việt Nam 1945-1975 8