Lịch sử Chiến tranh nhân dân Quảng Ngãi 1945-1975 (1988)

Tình trạng: Còn trong kho
120,000đ

Sách cũ Lịch sử Chiến tranh nhân dân Quảng Ngãi 1945-1975.

NXB Tổng hợp Nghĩa Bình - Bộ Chỉ Huy Quân Sự Nghĩa Bình 1988.

 

1 sản phẩm có sẵn

Lịch sử Chiến tranh nhân dân Quảng Ngãi 1945-1975 1

Lịch sử Chiến tranh nhân dân Quảng Ngãi 1945-1975 2

Lịch sử Chiến tranh nhân dân Quảng Ngãi 1945-1975 3

Lịch sử Chiến tranh nhân dân Quảng Ngãi 1945-1975 4

Lịch sử Chiến tranh nhân dân Quảng Ngãi 1945-1975 5

Lịch sử Chiến tranh nhân dân Quảng Ngãi 1945-1975 6

Lịch sử Chiến tranh nhân dân Quảng Ngãi 1945-1975 7

Lịch sử Chiến tranh nhân dân Quảng Ngãi 1945-1975 8

Lịch sử Chiến tranh nhân dân Quảng Ngãi 1945-1975 88

Lịch sử Chiến tranh nhân dân Quảng Ngãi 1945-1975 9