Khúc hát người anh hùng (1974)

Tình trạng: Còn trong kho
70,000đ

Sách xưa Khúc hát người anh hùng

Trần Đăng Khoa viết về nữ anh hùng Mạc Thị Bưởi, người bị quân Pháp xẻo vú và cắt tiết tại ao ...

NXB Phụ Nữ 1974 - shop bọc lại bìa 

 

1 sản phẩm có sẵn

Khúc hát người anh hùng, Trần Đăng Khoa, Mạc Thị Bưởi 1

Khúc hát người anh hùng, Trần Đăng Khoa, Mạc Thị Bưởi 2

Khúc hát người anh hùng, Trần Đăng Khoa, Mạc Thị Bưởi 3

Khúc hát người anh hùng, Trần Đăng Khoa, Mạc Thị Bưởi 4

Khúc hát người anh hùng, Trần Đăng Khoa, Mạc Thị Bưởi 5

Khúc hát người anh hùng, Trần Đăng Khoa, Mạc Thị Bưởi 6

Khúc hát người anh hùng, Trần Đăng Khoa, Mạc Thị Bưởi 7

Khúc hát người anh hùng, Trần Đăng Khoa, Mạc Thị Bưởi 8