Khổng tử - Nguyễn Hiến Lê (1994)

Tình trạng: Còn trong kho
100,000đ

Sách cũ Khổng tử - Nguyễn Hiến Lê.

Trước đây, tôi vẫn hỏi tại sao trong Văn Miếu nước ta lại thờ Khổng Tử. Và với quyển sách này, học giả Nguyễn Hiến Lê đã giúp tôi hiểu ra nhiều vấn đề.

... sách bị sờn gáy, nội dung nguyên vẹn ...

 

1 sản phẩm có sẵn

Khổng tử - Nguyễn Hiến Lê

sách Khổng tử tinh hoa của Nguyễn Hiến Lê

Nguyễn Hiến Lê giới về trí tuệ Khổng tử

sách tri thức về nhà giáo họ Khổng tử do nhà nghiên cứu Nguyễn Hiến Lê soạn

Mục lục sách Khổng tử tinh hoa - Nguyễn Hiến Lê

Mục lục sách Khổng tử tinh hoa -tác giả Nguyễn Hiến Lê