Huế (1985)

Tình trạng: Còn trong kho
70,000đ

Sách cũ Huế

NXB Văn Hóa 1985

... Huế mộng mơ, một nét trầm xứ Huế, mưa trên xứ Huế ... bao hình ảnh thi ca về một miền cố đô cũng phải có nguyên nhân ... 

1 sản phẩm có sẵn

Huế mộng mơ, một nét trầm xứ Huế, mưa trên xứ Huế 1

Huế mộng mơ, một nét trầm xứ Huế, mưa trên xứ Huế 2

Huế mộng mơ, một nét trầm xứ Huế, mưa trên xứ Huế 3

Huế mộng mơ, một nét trầm xứ Huế, mưa trên xứ Huế 4

Huế mộng mơ, một nét trầm xứ Huế, mưa trên xứ Huế 5