Cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và Miền Tây Quảng Ngãi (1975)

Tình trạng: Còn trong kho
100,000đ

Sách xưa Cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và Miền Tây Quảng Ngãi

NXB QĐND 1975

 

1 sản phẩm có sẵn

Cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và Miền Tây Quảng Ngãi 1

Cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và Miền Tây Quảng Ngãi 2

Cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và Miền Tây Quảng Ngãi 3

Cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và Miền Tây Quảng Ngãi 4