Chúng ta có Bác Hồ (1965)

Tình trạng: Còn trong kho
300,000đ

Sách rất xưa Chúng ta có Bác Hồ

Hồi ký của rất nhiều cây bút lão thành

Tập 1 - sách tổng hợp hồi ký nên các tập độc lập nhau, ko ảnh hưởng nội dung

NXB Lao Động 1965

 

1 sản phẩm có sẵn

Chúng ta có Bác Hồ 1

Chúng ta có Bác Hồ 2

Chúng ta có Bác Hồ 3

Chúng ta có Bác Hồ 4

Chúng ta có Bác Hồ 5

Chúng ta có Bác Hồ 6

Chúng ta có Bác Hồ 7

Chúng ta có Bác Hồ 8

Chúng ta có Bác Hồ 9