Chiến sĩ đồng bằng (1981)

Tình trạng: Còn trong kho
70,000đ

Sách xưa Chiến sĩ đồng bằng

Sách 1981 - những câu chuyện trong cuộc chiến dưới ngòi bút của các nhà văn Lê Lựu, Nguyễn Tuấn, Khắc Miện, Phạm Đức Thái, Nguyễn Ngọc Tạo, Lâm Quang Ngọc, Khuất Quang Thụy

 

1 sản phẩm có sẵn

Chiến sĩ đồng bằng, Lê Lựu, Nguyễn Tuấn, Khắc Miện, Phạm Đức Thái, Nguyễn Ngọc Tạo, Lâm Quang Ngọc, Khuất Quang Thụy 1

Chiến sĩ đồng bằng, Lê Lựu, Nguyễn Tuấn, Khắc Miện, Phạm Đức Thái, Nguyễn Ngọc Tạo, Lâm Quang Ngọc, Khuất Quang Thụy 2

Chiến sĩ đồng bằng, Lê Lựu, Nguyễn Tuấn, Khắc Miện, Phạm Đức Thái, Nguyễn Ngọc Tạo, Lâm Quang Ngọc, Khuất Quang Thụy 3

Chiến sĩ đồng bằng, Lê Lựu, Nguyễn Tuấn, Khắc Miện, Phạm Đức Thái, Nguyễn Ngọc Tạo, Lâm Quang Ngọc, Khuất Quang Thụy 4

Chiến sĩ đồng bằng, Lê Lựu, Nguyễn Tuấn, Khắc Miện, Phạm Đức Thái, Nguyễn Ngọc Tạo, Lâm Quang Ngọc, Khuất Quang Thụy 5