Vượt Côn Đảo - Phùng Quán (1954)

Tình trạng: Còn trong kho
300,000đ

Sách xưa cũ Vượt Côn Đảo

Phùng Quán

... in lần thứ 3 = sách năm 1954 ... quyển sách thời này là cẩm nang cho các chiến sĩ ta ...

sách mất gáy và có nhiều bút tích có vẻ của một người tập viết ngày đó

 

1 sản phẩm có sẵn

Vượt Côn Đảo - Phùng Quán 1

Vượt Côn Đảo - Phùng Quán 2

Vượt Côn Đảo - Phùng Quán 3

303-vuot-con-dao-4