Việt Nam một + một = một (1987)

Tình trạng: Còn trong kho
100,000đ

Sách cũ Việt Nam một + một = một

UYNPHRÉT BƠSẾT

Sách 1987 ... Dịch từ bản tiếng Pháp...

... tác giả là một nhà báo từng có mặt ở rất nhiều cuộc chiến trên thế giới. Và ở Việt Nam, tác giả ko chỉ đến một lần hay ngắn ngày mà là người chứng kiến, theo dõi và tham ra tác nghiệp tại nhiều sự kiện lịch sử ....

 

1 sản phẩm có sẵn

Việt Nam một + một = một, uynphret boset 1

Việt Nam một + một = một, uynphret boset 2

Việt Nam một + một = một, uynphret boset 3

Việt Nam một + một = một, uynphret boset 4

Việt Nam một + một = một, uynphret boset 5

Việt Nam một + một = một, uynphret boset 6

Việt Nam một + một = một, uynphret boset 7

Việt Nam một + một = một, uynphret boset 8