Vàng trong lửa (1973)

Tình trạng: Còn trong kho
100,000đ

Sách xưa cũ Vàng trong lửa

Hà Nội 1973, vài trang có vết mọt như ảnh, chữ vấn đọc ok

... Tập ký sự về Hà Nội 12 ngày cuối 1972 ...

 

1 sản phẩm có sẵn

Vàng trong lửa , Hà Nội 12 ngày cuối 1972 1

Vàng trong lửa , Hà Nội 12 ngày cuối 1972 2

Vàng trong lửa , Hà Nội 12 ngày cuối 1972 3

Vàng trong lửa , Hà Nội 12 ngày cuối 1972 4

Vàng trong lửa , Hà Nội 12 ngày cuối 1972 5