Vấn đáp kỹ thuật công nhân tiện (1961)

Tình trạng: Còn trong kho
300,000đ

Sách rất xưa Vấn đáp kỹ thuật công nhân tiện

Trần Gia Phương

Bộ Công nghiệp nặng xuất bản 1961

 

1 sản phẩm có sẵn

Vấn đáp kỹ thuật công nhân tiện 1

Vấn đáp kỹ thuật công nhân tiện 2

Vấn đáp kỹ thuật công nhân tiện 3

Vấn đáp kỹ thuật công nhân tiện 4

Vấn đáp kỹ thuật công nhân tiện 5

Vấn đáp kỹ thuật công nhân tiện 6