Uống nước nhớ nguồn (1978) - Tập ký về Bác Hồ

Tình trạng: Còn trong kho
150,000đ

Sách xưa cũ Uống nước nhớ nguồn - Tập ký về Bác Hồ.

NXB QĐND 1978.

... Tập ký của những đại tướng, nhà binh và người lính viết về Bác Hồ ...

 

1 sản phẩm có sẵn

Đầu nguồn - Hồi ký về Bác Hồ 1

Đầu nguồn - Hồi ký về Bác Hồ 2

Đầu nguồn - Hồi ký về Bác Hồ 3

Đầu nguồn - Hồi ký về Bác Hồ 4

Đầu nguồn - Hồi ký về Bác Hồ 5