Tỳ bà truyện (1990)

Tình trạng: Còn trong kho
70,000đ

Sách xưa Cây đàn tỳ bà

Tập truyện thơ của Nguyễn Bính

Giải nhất Giải văn học Nam Xuyên 1944-1945

Cửu Long 1990

 

1 sản phẩm có sẵn

Cây đàn tỳ bà, Nguyễn Bính 1

Cây đàn tỳ bà, Nguyễn Bính 2

Cây đàn tỳ bà, Nguyễn Bính 3

Cây đàn tỳ bà, Nguyễn Bính 4

Cây đàn tỳ bà, Nguyễn Bính 5

Cây đàn tỳ bà, Nguyễn Bính 6