Tuyến lửa biên giới (1979)

Tình trạng: Còn trong kho
70,000đ

Sách xưa cũ Tuyến lửa biên giới

Tập tấu thơ của những cây bút lưu danh: Thế Bạch, Thu Bồn, Phạm Ngọc Cảnh, Trần Cẩn, Đặc Công .v.v..

NXB Văn Hóa 1979

 

1 sản phẩm có sẵn

Tuyến lửa biên giới 1

Tuyến lửa biên giới 2

Tuyến lửa biên giới 3

Tuyến lửa biên giới 4

Tuyến lửa biên giới 5

Tuyến lửa biên giới 6

Tuyến lửa biên giới 7

Tuyến lửa biên giới 8