Từ Triều đình Huế đến Chiến khu Việt Bắc (s1983)

Tình trạng: Còn trong kho
100,000đ

Sách xưa cũ Từ Triều đình Huế đến Chiến khu Việt Bắc - Hồi ký của Phạm Khắc Hòe.

Thâm cung bí sử những ngày cuối cùng của Triều Nguyễn được hé mở bởi người trong cuộc.

NXB Hà Nội 1983.

 

1 sản phẩm có sẵn

Sách Từ Triều đình Huế đến Chiến khu Việt Bắc - Hồi ký của Phạm Khắc Hòe. Thâm cung bí sử những ngày cuối cùng của Triều Nguyễn được hé mở bởi người trong cuộc. NXB Thuận Hóa 1987.

Sách Từ Triều đình Huế đến Chiến khu Việt Bắc - NXB Thuận Hóa 1987.

Sách Từ Triều đình Huế đến Chiến khu Việt Bắc - Hồi ký của Phạm Khắc Hòe

Hồi ký của Phạm Khắc Hòe