Truyện ký Ba năm chống Mỹ (1968)

Tình trạng: Còn trong kho
150,000đ

Sách xưa cũ Truyện ký Ba năm chống Mỹ

NXB Văn Học 1968, Bìa Văn Cao

... quyển sách ra đời vào những ngày cuối của Chiến dịch Tết Mậu Thân, nó cho thấy mặt trận tinh thần và tư tưởng cũng đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Đó là chiến trường ko tiếng súng ...

 

1 sản phẩm có sẵn

Truyện ký Ba năm chống Mỹ 1

Truyện ký Ba năm chống Mỹ 3

Truyện ký Ba năm chống Mỹ 4

Truyện ký Ba năm chống Mỹ 5

Truyện ký Ba năm chống Mỹ 6

Truyện ký Ba năm chống Mỹ 7