Truyện Kiều (sách 1972)

Tình trạng: Còn trong kho
150,000đ

Sách xưa Truyện Kiều - bản 1972

Đặng Thanh Lê trích, giới thiệu và chú thích

Tác phẩm chọn lọc dùng trong nhà trường.

... Vậy là bác này năm nay đã tròn 50 tuổi, ở quê em là bắt đầu khăn gõ ra đình rồi ... 

 

2 sản phẩm có sẵn

Truyện Kiều, Đặng Thanh Lê

Truyện Kiều, Đặng Thanh Lê 2

Truyện Kiều, Đặng Thanh Lê 3

Truyện Kiều, Đặng Thanh Lê 4

Truyện Kiều, Đặng Thanh Lê 5

Truyện Kiều, Đặng Thanh Lê 6

Truyện Kiều, Đặng Thanh Lê 8

Truyện Kiều, Đặng Thanh Lê 9