Trăng là cung, Sao là đạn (1988)

Tình trạng: Còn trong kho
100,000đ

Sách xưa Trăng là cung Sao là đạn

Sách 1988

... 150 câu chuyện về những nhân vật kỳ tài nước Việt, cái tên sách cũng là một tích lưu danh thiên cổ ... 

1 sản phẩm có sẵn

Trăng là cung Sao là đạn, hiền tài nước việt, những trạng nguyên đi sứ giỏi nhất 1

Trăng là cung Sao là đạn, hiền tài nước việt, những trạng nguyên đi sứ giỏi nhất 2

Trăng là cung Sao là đạn, hiền tài nước việt, những trạng nguyên đi sứ giỏi nhất 3

Trăng là cung Sao là đạn, hiền tài nước việt, những trạng nguyên đi sứ giỏi nhất 4

Trăng là cung Sao là đạn, hiền tài nước việt, những trạng nguyên đi sứ giỏi nhất 5

Trăng là cung Sao là đạn, hiền tài nước việt, những trạng nguyên đi sứ giỏi nhất 6

Trăng là cung Sao là đạn, hiền tài nước việt, những trạng nguyên đi sứ giỏi nhất 7

Trăng là cung Sao là đạn, hiền tài nước việt, những trạng nguyên đi sứ giỏi nhất 8