Tổ quốc ơi, có chúng tôi (1983)

Tình trạng: Hết hàng
100,000đ

Sách xưa cũ Tổ quốc ơi, có chúng tôi

Tập truyện và ký, NXB QĐND 1983

.. 26 bài của các chiến sĩ từ binh nhất đến cấp tướng về chặng đường kháng chiến oanh liệt ...

 

0 sản phẩm có sẵn

Tổ quốc ơi, có chúng tôi 1

Tổ quốc ơi, có chúng tôi 2

Tổ quốc ơi, có chúng tôi 3

Tổ quốc ơi, có chúng tôi 4

Tổ quốc ơi, có chúng tôi 5