Tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh (3 quyển)

Tình trạng: Còn trong kho
400,000đ

Bộ sách cũ Tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh - 3 quyển

- Hồ Quý Ly (bìa cứng)

- Mẫu Thượng Ngàn (bìa cứng)

- Đội gạo lên chùa (bìa mềm)

Ngoài nghệ thuật tạo dựng và tả nhân vật với chưởng lực rất cao, tái hiện nhiều nghệ thuật - văn hóa dân gian đầy ảo diệu, tác phẩm còn ẩn dấu những triết luận nhân sinh về thành bại của những cuộc xâm lăng.

 

1 sản phẩm có sẵn

Tiểu thuyết mẫu thượng ngàn - nguyễn xuân khánh

Hồ Quý Ly, Đội Gạo Lên Chùa, Mẫu Thượng Ngàn, Nguyễn Xuân Khánh

Hồ Quý Ly, Nguyễn Xuân Khánh 1

Hồ Quý Ly, Nguyễn Xuân Khánh 2

Mẫu Thượng Ngàn, Nguyễn Xuân Khánh 1

Mẫu Thượng Ngàn, Nguyễn Xuân Khánh 2

Đội Gạo Lên Chùa, Nguyễn Xuân Khánh 1

Đội Gạo Lên Chùa, Nguyễn Xuân Khánh 2