Thế giới ca ngợi thắng lợi lịch sử của Việt Nam (1973)

Tình trạng: Còn trong kho
120,000đ

Sách xưa cũ Thế giới ca ngợi thắng lợi lịch sử của Việt Nam

NXB Sự Thật 1973

... năm 73, đất nước vẫn chia đôi, Mỹ đang bên kia chiến tuyến, vậy mà có rất nhiều điện mừng trên thế giới đến Việt Nam sau Hiệp Định Paris, điều đó cho thấy giá trị của mặt trận ngoại giao của chúng ta rất tốt ...

 

1 sản phẩm có sẵn

 

Thế giới ca ngợi thắng lợi lịch sử của Việt Nam 1

Thế giới ca ngợi thắng lợi lịch sử của Việt Nam 2

Thế giới ca ngợi thắng lợi lịch sử của Việt Nam 3

Thế giới ca ngợi thắng lợi lịch sử của Việt Nam 4

Thế giới ca ngợi thắng lợi lịch sử của Việt Nam 5

Thế giới ca ngợi thắng lợi lịch sử của Việt Nam 6

Thế giới ca ngợi thắng lợi lịch sử của Việt Nam 7