Thắng lợi 30 năm của cách mạng Việt Nam (1975)

Tình trạng: Còn trong kho
200,000đ

Sách xưa cũ Thắng lợi 30 năm của cách mạng Việt Nam

Quyển ảnh tư liệu khổ 25x30cm, hành trình thống nhất đất nước, in ngay sau khi thống nhất

Báo ảnh Việt Nam phát hành 1975

 

1 sản phẩm có sẵn

Thắng lợi 30 năm của cách mạng Việt Nam 1

Thắng lợi 30 năm của cách mạng Việt Nam 2

Thắng lợi 30 năm của cách mạng Việt Nam 3

Thắng lợi 30 năm của cách mạng Việt Nam 4

Thắng lợi 30 năm của cách mạng Việt Nam 5

Thắng lợi 30 năm của cách mạng Việt Nam 6

Thắng lợi 30 năm của cách mạng Việt Nam 7

Thắng lợi 30 năm của cách mạng Việt Nam 8