Thằng Láu Cá (1989)

Tình trạng: Còn trong kho
100,000đ

Sách xưa Thằng Láu Cá - tập truyện trào phúng

Lê Văn Nghĩa - NXB Trẻ 1989

... mỗi câu chuyện đều dc minh họa bằng một bức tranh đầy ý nhị ...

 

1 sản phẩm có sẵn

Thằng Láu Cá, tập truyện trào phúng, Lê Văn Nghĩa 1

Thằng Láu Cá, tập truyện trào phúng, Lê Văn Nghĩa 2

Thằng Láu Cá, tập truyện trào phúng, Lê Văn Nghĩa 3

Thằng Láu Cá, tập truyện trào phúng, Lê Văn Nghĩa 5

Thằng Láu Cá, tập truyện trào phúng, Lê Văn Nghĩa 4

Thằng Láu Cá, tập truyện trào phúng, Lê Văn Nghĩa 6

Thằng Láu Cá, tập truyện trào phúng, Lê Văn Nghĩa 7

Thằng Láu Cá, tập truyện trào phúng, Lê Văn Nghĩa 9