Tên Người là cả một niềm thơ (1974)

Tình trạng: Còn trong kho
100,000đ

Sách xưa cũ Tên Người là cả một niềm thơ

NXB Thanh Niên 1974 .... quyển sách trình bày rất đẹp, rất ưa nhìn

... tuyển thơ các văn sĩ, chính khách nc ngoài viết về Bác Hồ qua bản dịch của những cây bút nổi tiếng như: Xuân Diệu, Tế Hanh, Tố Hữu, Phạm Huy Thông, Khương Hữu Dụng .v.v..

 

1 sản phẩm có sẵn

Tên Người là cả một niềm thơ, thơ về bác 1

Tên Người là cả một niềm thơ, thơ về bác 2

Tên Người là cả một niềm thơ, thơ về bác 3

Tên Người là cả một niềm thơ, thơ về bác 4

Tên Người là cả một niềm thơ, thơ về bác 5

Tên Người là cả một niềm thơ, thơ về bác 6

Tên Người là cả một niềm thơ, thơ về bác 7

Tên Người là cả một niềm thơ, thơ về bác 7

Tên Người là cả một niềm thơ, thơ về bác 9