Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 54, Tháng 9-1963

Tình trạng: Còn trong kho
300,000đ

Sách rất xưa Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 54, Tháng 9-1963.

- Cần giới thiệu lịch sử nước ta ra nước ngoài (Trần Huy Liệu)

- Tư tưởng nhân văn của Nguyễn Trãi (Văn Tân)

- Tính chất của cách mạng tháng tám (Hải Âu)

- Các loại hình kinh tế văn hóa và nền văn hóa vật chất của các dân tộc thiểu số Bắc Trung Bộ (Mạc Đường)

- ...

Viện Sử Học 1963

 

1 sản phẩm có sẵn

Nghiên cứu lịch sử 1

Nghiên cứu lịch sử 2

Nghiên cứu lịch sử 3

Nghiên cứu lịch sử 4

Nghiên cứu lịch sử 5

Nghiên cứu lịch sử 6