Tăng cường lãnh đạo và quản lý (1984)

Tình trạng: Còn trong kho
100,000đ

Sách xưa cũ Thực hiện một sự chuyển biến sâu sắc về tổ chức nhằm tăng cường lãnh đạo và quản lý về mọi mặt, nhất là về kinh tế

Lê Đức Thọ

NXB Sự Thật 1984

 

1 sản phẩm có sẵn

chuyển biến sâu sắc về tổ chức, tăng cường lãnh đạo và quản lý kinh tế, Lê Đức Thọ 1

chuyển biến sâu sắc về tổ chức, tăng cường lãnh đạo và quản lý kinh tế, Lê Đức Thọ 2

chuyển biến sâu sắc về tổ chức, tăng cường lãnh đạo và quản lý kinh tế, Lê Đức Thọ 3

chuyển biến sâu sắc về tổ chức, tăng cường lãnh đạo và quản lý kinh tế, Lê Đức Thọ 4

chuyển biến sâu sắc về tổ chức, tăng cường lãnh đạo và quản lý kinh tế, Lê Đức Thọ 5