Software Engineering - Principles and practice

Tình trạng: Còn trong kho
1,000,000đ

Sách cũ Software Engineering - Principles and practice,  Kỹ thuật phầm mềm - Nguyên lý và thực hành.

Đả cẩu bổng của cái bang IT!

Chi tiết để trở thành chuyên gia viết phần mềm hoặc điều hành dự án phần mềm.

1 sản phẩm có sẵn

Software Engineering - Principles and practice - 1

Software Engineering - Principles and practice - 2

Software Engineering - Principles and practice - 3Software Engineering - Principles and practice - 4

Software Engineering - Principles and practice - 5

Software Engineering - Principles and practice - 6

Software Engineering - Principles and practice - 7

Software Engineering - Principles and practice - 8

Software Engineering - Principles and practice - 9