Sản xuất nông nghiệp và hợp tác hoá nông nghiệp (1969)

Tình trạng: Còn trong kho
150,000đ

Sách xưa cũ Sản xuất nông nghiệp và hợp tác hoá nông nghiệpNguyễn Chí Thanh

NXB Sự Thật 1969

... nếu đúng là tướng Nguyễn Chí Thanh tự tay viết ra thì đất nc ta thực sự có 1 thế hệ tướng lĩnh toàn tài ...

 

2 sản phẩm có sẵn

Sản xuất nông nghiệp và hợp tác hoá nông nghiệp, Nguyễn Chí Thanh 1

Sản xuất nông nghiệp và hợp tác hoá nông nghiệp, Nguyễn Chí Thanh 2

Sản xuất nông nghiệp và hợp tác hoá nông nghiệp, Nguyễn Chí Thanh 3

Sản xuất nông nghiệp và hợp tác hoá nông nghiệp, Nguyễn Chí Thanh 4

Sản xuất nông nghiệp và hợp tác hoá nông nghiệp, Nguyễn Chí Thanh 6

Sản xuất nông nghiệp và hợp tác hoá nông nghiệp, Nguyễn Chí Thanh 7

Sản xuất nông nghiệp và hợp tác hoá nông nghiệp, Nguyễn Chí Thanh 8