Sài Gòn 67 (1987)

Tình trạng: Còn trong kho
100,000đ

Tiểu thuyết Sài Gòn 67 - Nguyễn Văn Bổng.

NXB Văn Học ấn hành năm 1987.

Một góc nhìn đầy văn học về một phần của cuộc chiến ác liệt, ở đó thế hệ trẻ - học sinh- sinh viên đã có những chuyển biến tư tưởng theo thời gian...

 

1 sản phẩm có sẵn

Sài Gòn 67 - Nguyễn Văn Bổng

Sài Gòn 67 - Nguyễn Văn Bổng 2

Sài Gòn 67 - Nguyễn Văn Bổng 3

Sài Gòn 67 - Nguyễn Văn Bổng 4

Sài Gòn 67 - Nguyễn Văn Bổng 5