Sách Kịch Lam Sơn tụ nghĩa - Kịch Quang Trung

Tình trạng: Còn trong kho
100,000đ

Sách kịch lịch sử:

- Kịch Lam Sơn tụ nghĩa

- Kịch Quang Trung.

Sách tham khảo cho anh em biên kịch và điện ảnh.

 

Xem thêm => Tìm hiểu thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ

1 sản phẩm có sẵn