Những bông hoa đầu mùa (1964)

Tình trạng: Còn trong kho
200,000đ

Sách xưa cũ Những bông hoa đầu mùa trong phong trào phấn đấu trở thành tổ và đội lao động Xã hội chủ nghĩa

NXB Sự Thật  1964

... bác nào nghiên cứu xã hội chuyên sâu thì về đội em nhé ...

 

1 sản phẩm có sẵn

Những bông hoa đầu mùa trong phong trào phấn đấu trở thành tổ và đội lao động Xã hội chủ nghĩa 1

Những bông hoa đầu mùa trong phong trào phấn đấu trở thành tổ và đội lao động Xã hội chủ nghĩa 2

Những bông hoa đầu mùa trong phong trào phấn đấu trở thành tổ và đội lao động Xã hội chủ nghĩa 3

Những bông hoa đầu mùa trong phong trào phấn đấu trở thành tổ và đội lao động Xã hội chủ nghĩa 4

Những bông hoa đầu mùa trong phong trào phấn đấu trở thành tổ và đội lao động Xã hội chủ nghĩa 5

Những bông hoa đầu mùa trong phong trào phấn đấu trở thành tổ và đội lao động Xã hội chủ nghĩa 6