Nhớ mãi lời Bác (1987)

Tình trạng: Còn trong kho
70,000đ

Sách xưa cũ Nhớ mãi lời Bác

NXB CAND 1987

... hồi ký của các chiến sĩ cảnh vệ bảo vệ bác ...

 

1 sản phẩm có sẵn

Nhớ mãi lời Bác, cảnh vệ bảo vệ bác 1

Nhớ mãi lời Bác, cảnh vệ bảo vệ bác 2

Nhớ mãi lời Bác, cảnh vệ bảo vệ bác 3

Nhớ mãi lời Bác, cảnh vệ bảo vệ bác 4