Nhiệm vụ cấp bách của quản lý kinh tế (1977)

Tình trạng: Còn trong kho
100,000đ

Sách xưa cũ Nhiệm vụ cấp bách của quản lý kinh tế

Ba nghị quyết quan trọng!

NXB Sự Thật 1977

 

1 sản phẩm có sẵn

Nhiệm vụ cấp bách của quản lý kinh tế 1

Nhiệm vụ cấp bách của quản lý kinh tế 2

Nhiệm vụ cấp bách của quản lý kinh tế 3

Nhiệm vụ cấp bách của quản lý kinh tế 4