Những văn bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực dược

Tình trạng: Còn trong kho
170,000đ

Sách Những văn bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực dược, 702 trang, sách cũ còn đẹp nguyên.

NXB Y học ấn hành năm 2002

 

 

1 sản phẩm có sẵn